Om Myren Gårdsbarnehage

Myren Gårdsbarnehage åpnet 1. juli 2016, og tilbyr plass til barn i alderen 1 - 6 år. Det er en 5 avdelings barnehage med moderne fasiliteter for barn og ansatte. Barnehagen kan blant annet tilby bibliotek, formingsrom, sanserom, vannlekerom, familierom, pedagogisk kjøkken og et stort fellesrom (amfi).

Myren Gårdsbarnehage åpnet 1. juli 2016, og tilbyr plass til barn i alderen 1 - 6 år. Det er en 5 avdelings barnehage med moderne fasiliteter for barn og ansatte. Barnehagen kan blant annet tilby bibliotek, formingsrom, sanserom, vannlekerom, familierom, pedagogisk kjøkken og et stort fellesrom (amfi).

Myren Gårdsbarnehage vil ha fokus på å gi barna et innblikk i gamle gårdstradisjoner, dyrking av egen mat og stell av dyr.

Rammeplanen for barnehager sier at naturen gir barna rom for et mangfold av opplevelser og aktiviteter til alle årstider i all slags vær. Friluftsliv og naturopplevelser for barn er viktig både for barnets totalutvikling, og med tanke på å fremme kunnskap og holdninger til natur og miljø.

Myren Gårdsbarnehage vil gi barna aktiviteter og opplevelser der barna er med på å dyrke og drive frem egne plante, bær, frukter og grønnsaker. Dette gir barna innsikt i vekstsyklusen fra frø, spire, frøsetting og til høsting av egen mat og til slutt visningsprosessen.

På gården får alle være med på å ta del i dyrestell som foring, rengjøring, børstning o.l., og oppleve et nært og tett forhold mellom mennesker og dyr i form av kos og prat. I Myren Gårdsbarnehage vil barna bli nærmere kjent med høns, ender, kaniner, sauer og hester.

Gården på Myren grenser til sjøen, og har to nøst i gangavstand som barnehagen vil benytte. Det gir barna mulighet til å få delta i maritime aktiviteter og opplevelser. Vi vil følge livet i fjæra i alle årstidene, og vi vil høste mat fra sjøen og spise den.
Videre er det viktig at barn langs kysten lærer å oppholde seg trygt i og i nærheten av sjøen.